За нас


Адвокатско дружество „Бошнакова, Димов и Миланов” е учредено в началото на 2009 година в град София. Дружеството обединява усилията на екип от висококвалифицирани и опитни юристи, които са експерти в различни области на правото. За периода на съществуването си екипът на дружеството е спечелил доверието на множество физически и юридически лица, които са се възползвали от предоставяните правни услуги. Клиентите ни оценяват високо както нашия професионализъм и бързина при разрешаването на конкретните казуси, така и комплексния характер на предоставяните от нас правни услуги

Нашата цел

Адвокатско дружество “Бошнакова, Димов и Миланов” предоставя множество и различни правни услуги, но общата ни цел е да осигурим възможно най-добрата защита на правата и законните интереси на нашите клиенти. Ние оказваме както професионално юридическо съдействие за постигане на конкретни цели на нашите клиенти или за успешното разрешаване на техните проблеми, така и своевременно, качествено и надеждно правно обслужване на юридически лица, преговори с частноправни субекти, процесуално представителство пред българските съдилища и различните административни органи.

Основни области на специализация на дружеството са търговско право, облигационно право, семейно и наследствено право, вещно право и спорове за собственост, административно право и право на интелектуалната собственост, конкурентно право, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, трудово право, данъчно право, обществени поръчки.

Ние се отнасяме към всеки правен казус професионално и отговорно, като осигуряваме на нашите клиенти високо качество на работа и строго поверителни правни услуги.

Адвокатско дружество “Бошнакова, Димов и Миланов” се ползва с доверието както на множество граждани и търговски дружества, така и на различни държавни и общински органи и служби.

Приоритет за нас е да намерим най-полезния за клиентите ни резултат, като осигурим максимална защита на техните права и законни интереси.