Адвокат Десислав Димов


vvvvvvvv 

 

 

 

 

Адвокат Десислав Димов е магистър по право, възпитаник на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Той е правоспособен юрист от 2000 г. и адвокат от 2005 г.

Адвокат Димов започва кариерата си през 1999 г. първоначално като юрисконсулт, а впоследствие и като главен юрисконсулт в СО – район “Студентски”. От 2005 г. работи като адвокат на свободна практика, а през 2009 г. става учредител и съдружник в Адвокатско дружество “Бошнакова, Димов и Миланов”.

Адвокат Димов специализира в сферата на административното право и процес, вещното и облигационното право, устройство на територията и поземлено право. Той има богат опит в организирането и провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки. От 2011 г. е вписан в регистъра на експертите по обществени поръчки към Агенция за обществени поръчки.

Адвокат Димов има дългогодишен опит в осъществяването на процесуално представителство по административни и граждански дела.

Адвокат Димов консултира клиенти при придобиване на недвижими имоти и извършва цялостно проучване на правото на собственост. Владее руски език.