Адвокат Наталия Бошнакова


   

 

 

 

 


Адвокат Наталия Бошнакова е магистър по право, възпитаник на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Тя е правоспособен юрист и адвокат на свободна практика от 2000 г. През 2009 г. става учредител и съдружник в Адвокатско дружество “Бошнакова, Димов и Миланов”. От 2010 г. тя е вписана като официален представител по индустриална собственост в регистъра на Патентното ведомство на Република България, а през 2012 г. е вписана в регистъра на експертите по обществени поръчки към Агенция за обществени поръчки.

Адвокат Бошнакова специализира в сферата на интелектуалната собственост, конкурентно, данъчно и финансово право, търговско и облигационно право, обществените поръчки. Тя има опит в проучването и изготвянето на документи за заявяване на обекти на индустриалната собственост и осъществяването на защита в производство по регистрация, отмяна и заличаване на обект на индустриална собственост.

Адвокат Бошнакова има богат и дългогодишен опит в осъществяването на процесуално представителство по търговски и граждански дела, както и в представителство пред Комисия за защита на конкуренцията.

Адвокат Бошнакова владее немски и руски език.