Адвокатски сътрудник Ралица Рачева


   

 

 

 

 


Ралица Рачева е магистър по право, възпитаник на Софийски университет „Свети Климент Охридски”.


От м. януари 2010 г. до настоящия момент е адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Бошнакова, Димов и Миланов”.


Ралица Рачева има богат опит в регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, както и в подготовката и сключването на търговски сделки и сделки с недвижими имоти. Владее английски език.