Адвокат Тодор Миланов


   

 

 

 

 


Адвокат Тодор Миланов е магистър по право, възпитаник на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Той е правоспособен юрист и адвокат на свободна практика от 2008 г. През 2009 г. става учредител и съдружник в Адвокатско дружество „Бошнакова, Димов и Миланов”.

Адвокат Миланов специализира в сферата на търговското, облигационното, семейното и наследственото право, трудовото и осигурително право, обществени поръчки. От 2011 г. е вписан в регистъра на експертите по обществени поръчки към Агенция за обществени поръчки.

Адвокат Миланов има богат опит в регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, както и в подготовката и сключването на търговски сделки и сделки с недвижими имоти.

Адвокат Миланов има опит в осъществяването на процесуално представителство по граждански, търговски (включително производство по несъстоятелност) и административно-наказателни дела.

Адвокат Миланов владее английски език и е преминал специализиран курс на обучение по юридически английски език.